Teologia

Studiowanie teologii możliwe jest w wielu miastach Polski.

Teologia

Studia tego typu nie polegają tylko na nauce na podstawie Biblii czy na zgłębianiu nauki Kościoła. Oczywiście jest to ważny ich element, jednak studia te dotyczą także filozofii, a także wielu innych dziedzin (w tym nauk przyrodniczych). Nie są to najprostsze studia. Teologia to zastanawianie się nad istotą Boga, stawianie sobie pytań o niego. Studia te raczej nie zajmują się kwestionowaniem istnienia Boga, a bardziej samą jego istotą. Teolodzy badają także relacje ze światem przyrody, związek Boga i natury. Teologia jest ściśle związana z wiarą i przynależnością do Kościoła. Z teologią związane jest także matematyka. Obecna teologia odchodzi od teorii odrodzeniowych czy oświeceniowych, jest dużo bardziej rozwinięta i nowoczesna. Na studiach możemy wybrać takie specjalizacje jak teologia ogólna , turystyka krajów biblijnych, edukacja medialna, specjalność nauczycielska. Na niektórych uczelniach teologia łączy się z dziennikarstwem. Podczas egzaminów ustnych na studia kandydat może być pytany o zagadnienia, które związane są z Pismem Świętym, katechizmem, historią Kościoła czy z jego zasadami. Studia te teoretycznie niewiele różnią się od innych. Stawiają na zdobywanie przez studenta wiedzy nie tylko na uczelni, ale także poza nią. Dodatkowo student poszerza swoją wiedzę z zakresu nauk ścisłych, ekonomii, polityki, mediów, turystyki i tak dalej. Studenci też podchodzą do egzaminów, a studia wymagają od nich sporego wkładu pracy. Są to studia niezwykle rozwijające i ciekawe, które nie muszą nas od razu wiązać z pracą jako nauczyciel religii czy z pracą w kościele. Mogą dać nam wiele innych możliwości. Jeżeli wiemy, że swoje plany na przyszłość wiążemy z kapłaństwem, to lepiej jest wybrać się do seminarium duchownego, a nie na uniwersytet. Tam nauka wygląda nieco inaczej, jednak także jest rozwijająca i bardzo ciekawa. Seminaria często są połączone z uniwersytetami.

www.exportbiz.pl/oferta/
– autor artykułu